Rekrutacja

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych (kl.”0”) i punktów przedszkolnych w 2018r.

Do pobrania:

 • Zarządzenie nr 0050.14.2018 Wójta Gminy Bieliny z dnia 22.01.2018 r.
 • Wniosek
 • Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

  Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego lub punktu przedszkolnego – zwane dalej „przedszkolami” – przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze danej gminy, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica dziecka. Dzieci zamieszkałe poza obszarem danej gminy mogą być przyjęte do przedszkola jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w danym przedszkolu. W postępowaniu rekrutacyjnym w 2018 roku nie uczestniczą dzieci, które w roku szkolnym 2017/18 uczęszczały do przedszkoli.
  Jeżeli dzieci już uczęszczają do przedszkoli i chcą kontynuować wychowanie przedszkolne w przyszłym roku szkolnym w dotychczasowym przedszkolu, rodzice winni złożyć w tej placówce deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku 2018/2019.
  Deklarację należy złożyć w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego tj. w dniach od 22.02 do 28.02.2018 roku.
  Na pozostałe miejsca w przedszkolach przeprowadzone będą postępowania rekrutacyjne. Postępowania rekrutacyjne w poszczególnych szkołach przeprowadzą komisje rekrutacyjne powołane przez dyrektorów szkół.
  Szczegółowe terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia a także liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria zostały określone Zarządzeniem nr 0050.14.2018 Wójta Gminy Bieliny z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Bieliny.
  Kandydaci biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli przyjmowani są w oparciu o liczbę uzyskanych punktów w zależności od spełnianych kryteriów. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego – zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze) brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:

  - wielodzietność rodziny kandydata,
  - niepełnosprawność kandydata,
  - niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  - niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  - niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  - samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  - objęcie kandydata pieczą zastępczą.


  Każde z wyżej wymienionych kryteriów ma jednakową wartość. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria lokalne określone na podstawie uchwały nr XXXII/247/17/17 Rady Gminy Bieliny z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/238/17 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Bieliny oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.


 • Odwiedziny od 06.12.2007
  0030687


   
   
  Kwiecień 2019
  Nie Pon Wto Śro Czw Pią Sob
  1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30
  Zespół Szkół Samorzadowych w Bielinach :: © 2007 made by kOmpUterY Kielce & mAxDeSigN Kielce