Biblioteka
Regulamin biblioteki
Lektury I - III
Lektury kl. IV - IV
Spotkanie z Bratkiem
Regulamin wypożyczania i udostępniania darmowego podręcznika
Projekt 'Książka naszych marzeń'
POCZYTAJ BRATKOWI
ZESZYT CZYTELNIKA
POLUBIĆ CZYTANIE
Pasowanie na czytelnika
Z książką podczas przerwy
Mistrz pięknego czytania
BAJKOWY QUIZ w klasach I – III
\"CZYTAMY SIENKIEWICZA\"
Konkurs \"O pióro Henryka Sienkiewicza\"
Podsumowanie całorocznej aktywności czytelniczej w klasach I – III
Rok Szkolny 2016/2017
90 urodziny Kubusia Puchatka
Wielka Liga Czytelników
Dzień Pluszowego Misia w bibliotece szkolnejBiblioteka

"Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa,
          jaką sobie ludzkość wymyśliła."

   Wisława Szymborska

Biblioteka szkolna czynna jest codziennie w godzinach:

 

          Poniedziałek  730-1330
          Wtorek       730 -1330
          Środa        730 -1330
          Czwartek    730 -1330 
          Piątek        730 -1330

                                                                              BIBLIOTEKARZ: mgr Henryka Żurowska

 

Biblioteka szkolna w procesie nauczania i uczenia się - dla wszystkich

 Biblioteka szkolna dostarcza informacji i pomysłów, które są podstawą satysfakcjonującego funkcjonowania w społeczeństwie edukacyjnym. Wyposaża uczniów w umiejętność uczenia się przez cale życie i rozwija wyobraźnię, przygotowuje do roli odpowiedzialnych obywateli

      Misja biblioteki szkolnej

 Biblioteka szkolna udostępnia książki i inne źródła informacji, a także świadczy usługi, które ułatwiają wszystkim członkom społeczności szkolnej rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia i efektywnego korzystania z informacji w różnych postaciach i za pośrednictwem różnych mediów. Zgodnie z Manifestem Bibliotek Publicznych UNESCO biblioteki szkolne wchodzą w skład sieci bibliotecznych i informacyjnych.

 Personel biblioteki szkolnej udostępnia książki i inne źródła informacji, różnorodne pod względem treści, w formie tradycyjnej i elektronicznej, na miejscu i na zewnątrz biblioteki. Biblioteka szkolna gromadzi również podręczniki, pomoce naukowe i materiały metodyczne.

 Udowodniono, że gdy bibliotekarze i nauczyciele współpracują ze sobą w szkole w celu polepszenia umiejętności pisania, czytania, uczenia się, rozwiązywania problemów, umiejętności informacyjnych swoich wychowanków, efekty są dużo lepsze niż w przypadku braku takiego współdziałania.

 Biblioteka szkolna musi obsługiwać na równi wszystkich członków społeczności szkolnej, bez względu na wiek, rasę, płeć, religię, narodowość, język, status zawodowy czy społeczny. Szczególną uwagę należy zwrócić na te osoby, które, z różnych względów nie mogą korzystać z podstawowych usług biblioteki. Dostęp do biblioteki powinien być zgodny z Deklaracją Praw Człowieka ONZ i nie może ulegać żadnym ograniczeniom ? ideologicznym, politycznym, religijnym czy komercyjnym.

       Cele biblioteki szkolnej

 Biblioteka szkolna jest integralną częścią procesu dydaktycznego.

 Podstawę pracy biblioteki szkolnej stanowią :

 wspomaganie i podnoszenie rangi celów edukacyjnych wyznaczonych przez programy nauczania i program pracy szkoły,

  • wyrabianie i pogłębianie u dzieci nawyku czytania i uczenia się, korzyści i zadowolenia płynących z tych czynności, a także przyzwyczajanie do korzystania z bibliotek przez całe życie,
  • umożliwianie tworzenia i przetwarzania informacji w celu pogłębiania wiedzy, zrozumienia świata, kształcenia wyobraźni i dla przyjemności,
  • pomaganie wszystkim uczniom w nauce i wyrabianiu umiejętności przetwarzania i przyswajania informacji, w zależności od jej formy, środka przekazu, kanału komunikacyjnego,
  • udostępnianie lokalnych, regionalnych, narodowych oraz międzynarodowych źródeł informacji, stwarzanie możliwości wymiany poglądów, opinii, pomysłów i doświadczeń,
  • organizowanie działań rozwijających świadomość oraz wrażliwość kulturową i społeczną,
  • współpraca z uczniami, nauczycielami, administracją szkolną i rodzicami,
  • szerzenie idei, mówiącej, że wolność intelektualna i wolny dostęp do informacji są zasadniczą wartością, warunkiem efektywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa obywatela w życiu społecznym,
  • propagowanie czytelnictwa w szkole i poza nią, reklama usług i inicjatyw biblioteki.

 Aby wypełniać te funkcje biblioteka szkolna stale rozwija kierunki działania i poszerza zakres usług, rozwija warsztat informacyjny.
  Galeria   Galeria   Galeria
  Galeria   Galeria   Galeria
  Galeria   Galeria   Galeria


Odwiedziny od 06.12.2007
0030692


 
 
Kwiecień 2019
Nie Pon Wto Śro Czw Pią Sob
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Zespół Szkół Samorzadowych w Bielinach :: © 2007 made by kOmpUterY Kielce & mAxDeSigN Kielce