Patron


Jesteśmy szkołą, która nosi imienię - wielkiego człowieka - JANA PAWŁA II.

 Jan Paweł II

        Dlatego też, szczególnie teraz pogłębiamy wiedzę o jego nauczaniu, zwłaszcza dotyczącym wychowania i nauczania młodego pokolenia. Śmierć tego wielkiego Polaka, okazała się dla wielu osób inspiracją do zgłębiania imponującego dorobku literackiego, naukowego i teologicznego wnoszącego cenny wkład do współczesnej myśli humanistycznej.
Wiąże się to przede wszystkim z autorytetem Papieża, nie tylko jako wyjątkowego przywódcy duchowego, ale także jako charyzmatycznego wychowawcy, który wielokrotnie adresował swoje nauczanie do młodzieży i nauczycieli. Patrząc na obecne problemy wychowawcze pojawiające się w relacjach: nauczyciel - uczeń - rodzice, widzimy potrzebę poszukiwania ponadczasowych autorytetów. Nauczanie Jana Pawła II jest aktualną inspiracją dla współczesnej pracy opiekuńczo-wychowawczej. Papież w swoim nauczaniu wskazuje przede wszystkim na znaczenie rodziny procesie wychowania, z którą pozostałe podmioty powinny współpracować.

          Jan Paweł II miał odwagę mówić młodzieży o koniecznych wymaganiach, zarówno względem konkretnej osoby ludzkiej, jak i w relacjach międzyludzkich. Papież dostrzega konieczność współpracy rodziców ze szkołą w wychowaniu do szacunku dla życia, dobra i piękna. To także staje się głównym zadaniem naszej szkoły. Dzieci potrzebują pomocy w rozwoju ku dojrzałości. Dlatego dorośli: rodzice i wychowawcy mają obowiązek "odkrycia bogactwa w sercu dziecka i są w stanie pomóc mu je odkryć". Szkoła „mocą swego posłannictwa kształtuje (...) władze umysłowe, rozwija zdolności wydawania prawidłowych sądów, wprowadza w dziedzictwo kultury wytworzonej przez przeszłe pokolenia, kształci zmysł wartości, przygotowuje do życia zawodowego, sprzyja dyspozycjom do wzajemnego zrozumienia się, stwarzając przyjazne współżycie wśród wychowanków różniących się charakterem czy pochodzeniem". Jan Paweł II podkreśla, że prawdziwe wychowanie powinno prowadzić do swoistego „obdarzania człowieczeństwem.
Człowiek z natury swojej jest istotą moralną i na straży jego godności stoi sumienie. Wartości moralne są uniwersalne i pełnią podstawową rolę w kształtowaniu osobowości człowieka. Nie ma prawdziwego wychowania człowieka bez formacji jego sumienia, by w duchu prawdy o sobie i odkrytych wartości umiał dokonywać wyborów i przyjmował za nie odpowiedzialność. Młody człowiek jest wrażliwy na prawdę, sprawiedliwość, piękno. Pragnie odnaleźć siebie samego, dlatego szuka prawdziwych wartości i ceni ludzi, którzy ich nauczają i według nich żyją.
      Nauczyciel jest przewodnikiem, wprowadzającym młodego człowieka do samodzielnego, opartego o wartości życia. Nauczyciel udziela uczniowi odpowiedzi na temat sensu istnienia człowieka, jego życia, historii i świata, w oparciu o najgłębsze przekonania i wiarę, a zarazem z szacunkiem dla sumienia ucznia.
     Nauczyciel jest dojrzałym człowiekiem, wolnym od nałogów, irracjonalnych schematów, nastawień czy lęków. Imponuje uczniom odwagą, inicjatywą, wysoką kompetencją zawodową, jasno określonymi i w pełni realizowanymi we własnym życiu zasadami moralnymi oraz wartościami szczególnie oczekiwanymi przez dzieci.


Prezentacja multimedialna o Papieżu Polaku     
Konkurs plastyczny poświęcony osobie Jana Pawła II

Konkurs pt. "Karol Wojtyła - dzieciństwo, młodość i powołanie"Odwiedziny od 06.12.2007
0017296


 
 
Luty 2019
Nie Pon Wto Śro Czw Pią Sob
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
Zespół Szkół Samorzadowych w Bielinach :: © 2007 made by kOmpUterY Kielce & mAxDeSigN Kielce