Szkoła w Ruchu
Zajęcia matematyczne
Gimnastyka korekcyjna
Zajęcia artystyczne.
Zajęcia z jęz. angielskiego
Wsparcie na starcieProjekty

Rok szkolny 2015/2016

Projekt MEN - „KSIĄŻKI  NASZYCH  MARZEŃ”

Projekt realizowany w Oddziałach Przedszkolnych - Projekt systemowy na wsparcie dla oddziałów przedszkolnych zakończony!

Projekt realizowany w Szkole Podstawowej - "Bieliny przeciw przemocy"


Rok szkolny 2014/2015

Projekt realizowany w Szkole Podstawowej - "Szkoła Współpracy"          Projekt "Szkoła w Ruchu"  - Szkoła Podstawowa  im. Jana Pawła II w Bielinach przyłączyło się do Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej „Ćwiczyć każdy może” organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu.

      


 Rok szkolny 2013/2014

    Projekt realizowany w Szkole Podstawowej - „Pilotażowy projekt powszechnej nauki pływania w województwie świętokrzyskim dla uczniów szkół podstawowych klas III i IV”


   Projekt realizowany w Szkole Podstawowej - "Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń"


 W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła  II w Bielinach realizowany jest projekt „Rozwijam się i uczę – indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I - III w Gminie Bieliny”.

           W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Bielinach trwa realizacja projektu „Rozwijam się i uczę – indywidualizacja nauczania i wychowania w Gminie Bieliny”. W ramach projektu prowadzone są następujące zajęcia:

  • Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu -prowadząca: Violetta Borowiecka, Ewa Rzepka
  • Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych– prowadząca: Mirosława Elżbieta Kopacz
  • Gimnastyka korekcyjna dla dzieci– prowadząca: Elżbieta Chlewicka
  • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie, muzyczno – wokalnie– prowadząca: Małgorzata Kusińska
  • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych językowo - język angielski– prowadząca: Ewelina Snopek

Projektem objętych jest 69 dzieci, w tym  30 chłopców i 39 dziewcząt.

   Celem zajęć jest:

- eliminowanie niepowodzeń szkolnych,

- wyrównywanie istniejących braków,

- stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego na miarę indywidualnych możliwości.

      W czasie zajęć uczniowie doskonalą  swoje umiejętności w zakresie czytania, pisania, liczenia. Mają możliwość rozwijania talentu muzycznego, plastycznego, a także zdolności językowych. Uczniowie mający wady postawy uczestniczą w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej.

      Na zajęciach uczniowie korzystają z pomocy dydaktycznych pozyskanych w ramach projektu.  

      Realizowane w naszej szkole zajęcia dodatkowe poszerzają , pogłębiają i rozwijają wiedzę oraz umiejętności dzieci. Poziom poszczególnych elementów programu jest dostosowany do wieku i możliwości uczniów . Zakupione dzięki udziałowi w projekcie pomoce dydaktyczne ubogacały pracę na zajęciach zachęcając dzieci do systematycznego udziału i podejmowania różnorodnych zadań.

                                                      Koordynator projektu : Mirosława Elżbieta Kopacz
Odwiedziny od 06.12.2007
0030688


 
 
Kwiecień 2019
Nie Pon Wto Śro Czw Pią Sob
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Zespół Szkół Samorzadowych w Bielinach :: © 2007 made by kOmpUterY Kielce & mAxDeSigN Kielce