Rok szkolny 2009/2010  

1) Gminny konkurs z okazji Święta Odzyskania Niepodległości "MIŁE CUDZE KRAJE LECZ MILSZA OJCZYZNA" zorganizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Bielin:  I miejsce Kacper Łojek kl.3c  I miejsce Michał Lisowski kl. 1c

2) Gminny konkurs fotograficzny "Piękne a nieznane zakątki Gminy Bieliny" I miejsca - Norbert Bąk, Piotr Rzepka, Aleksandra Maruszak - kl.2c

3) Gminny konkurs na stroik bożonarodzeniowy w kategorii gimnazjum: I miejsce Aleksandra Kalwat kl.1e II miejsce Szymon Jamrożek kl.1e III miejsce Marlena Cieślik kl.1e wyróżnienia: Patrycja Trzpiot 1e, Daniel Pindral 1e, Paulina Gawęcka 3f 

Rok szkolny 2006/2007/2008

Udział w zajęciach plastycznych to dla uczniów możliwość zaspokojenia aktywności artystycznej, przy jednoczesnym kształceniu posiadanych w tym zakresie umiejętności. Praca ta rozwija zainteresowania i uzdolnienia manualne, kształtuje cechy człowieka wrażliwego na sztukę.

Klub Młodych Plastyków”

Nadrzędnym celem programu jest wspieranie rozwoju aktywności twórczej i spontanicznej ekspresji oraz rozwój wyobraźni, zdobywanie umiejętności dostrzegania, odbioru i przeżywania wartości wizualnych, budzenie wrażliwości na piękno, harmonię barw i kształtów, stymulowanie procesów twórczego działania, oraz zdobywanie umiejętności posługiwania się różnorodnymi środkami wyrazu plastycznego dla wyrażania własnych przeżyć i uczuć.

Efekty:

Praca w ramach programu pozwoliła na uaktywnienie i urzeczywistnienie samodzielnych pomysłów dzieci, budząc chęć dokonywania zmian i szukania nowych rozwiązań. W ten sposób możliwy stal się wszechstronny rozwój aktywności twórczej młodych artystów poprzez otwarcie drzemiącej w nich „furtki wyobraźni”.

Przygotowanie uczniów do konkursów i przeglądów artystycznych

Udział w przeglądzie to dla dzieci przede wszystkim wspaniała zabawa, dzięki której w warunkach profesjonalnych, możliwy staje się rozwój ich talentów i umiejętności scenicznych. Mobilizuje uczniów do pracy nad dykcją, interpretacją, pomysłem wykonania, oryginalnością podjętej tematyki i odpowiednim doborem formy prezentacji do zawartej treści.

W okresie stażu przygotowywałam uczniów do następujących konkursów:

 

Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Regionie Kieleckim „Moja Ziemia”.

Od wielu lat uczniowie naszej szkoły uczestniczą w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Regionie Kieleckim „Moja Ziemia” i osiągają znaczące sukcesy. Założeniem konkursu jest propagowanie wiedzy o regionie kieleckim jego pięknie, bogactwie przyrodniczym i kulturalnym. Grupę „wiedzową” wspierają zawsze drużyna plastyczna oraz muzyczna. Uczniowie naszej szkoły rywalizują ze szkołami miejskimi z Kielc i wygrywają, w 2004 i 2005 roku -I miejsce, w tym roku, miejsce II. Moja praca w ramach konkursu polega na przygotowaniu projektu plakatu o tematyce proekologicznej, związanej z pięknem i zabytkami naszego regionu. W konkursie tym prace zespołu plastycznego są oceniane bardzo wysoko i dzięki temu możemy wesprzeć drużynę podstawową.

 

Konkurs, „Co to jest Świętokrzyski Park Narodowy?”

W ramach współpracy nawiązanej ze Świętokrzyskim Parkiem Narodowym 25.10.2005r. odbywały się zajęcia edukacyjne dla uczniów i wychowawców gimnazjum prowadzone przez pracowników parku. Celem tych zajęć było uwrażliwienie młodzieży na wyjątkowość chronionej przyrody, budowanie emocjonalnego związku uczestników z otaczającym ich środowiskiem. Klasa 2d, której jestem wychowawcą także brała udział w tych zajęciach. Podsumowaniem był konkurs na projekt folderu informacyjnego pod tytułem,:„Co to jest Świętokrzyski Park Narodowy?”, w którym wzięli udział uczniowie klasy II d. Wspaniałą nagrodę i I miejsce zdobył uczeń tej klasy Robert Zieliński.


Konkurs pod hasłem: ”Żyj zdrowo i bezpiecznie” organizowany w ramach ogólnopolskiej kampanii” Zachowaj trzeźwy umysł”.

Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Celem konkursu było promowanie profilaktyki uzależnień, zdrowego stylu życia wśród najmłodszych oraz upowszechnianie wzorców i postaw prozdrowotnych.

W ramach tej akcji zorganizowałam konkursy na plakat wśród uczniów klas gimnazjum oraz dla szkół podstawowych z terenu Gminy Bieliny, odbywające się podczas Święta Szkoły w Dniu Dziecka. Grupy reprezentujące wszystkie klasy gimnazjalne wykonywały plakat o tematyce związanej ze zdrowym wypoczynkiem. Wspaniałe prace mówiące o zagrożeniach, jakie niosą używki można było oglądać na ścianach szkolnej galerii gimnazjum.

W szkole podstawowej natomiast odbywał się konkurs na pracę plastyczną promującą zdrowy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Uczniowie ze szkół podstawowych dzielnie poradzili sobie z dość trudnym tematem przedstawianym na dużym formacie.

Uczennice klasy V, które przygotowałam zajęły I miejsce.

Konkurs zorganizowany przez Starostwo Powiatowe oraz Powiatowy Urząd Pracy pod tytułem: „Moje wyobrażenia związane z pracą człowieka”.

W ramach IX Ogólnopolskich Targów Pracy zorganizowany został konkurs plastyczny dla gimnazjów z terenu województwa Świętokrzyskiego, który miał na celu propagowanie etosu pracy, poznanie dziecięcego spojrzenia na pracę człowieka i dziecięcych marzeń związanych z pracą.

W konkursie tym przygotowane przeze mnie uczennice zajęły II miejsce i wyróżnienie. Prace przez nie przygotowane zostaną opublikowane w katalogu X Ogólnopolskich Targów Pracy- Kielce 2007.

 

obraz nr 0 - mini
obraz nr 2 - mini

 

 

Wojewódzki konkurs plastyczny pod nazwą: „Środowisko a odpady”.

Z okazji Obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Środowiska w kwietniu 2006 odbył się konkurs plastyczny „Środowisko a odpady”, którego celem było podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, rozwijanie wśród uczniów zainteresowań problematyką ochrony środowiska. Konkurs skierowany był do dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat.

Z pośród prac przygotowanych przez uczniów koła plastycznego I miejsce zajął plakat Ilony Bęben –pod hasłem „Los ziemi w naszych rękach”.

Konkurs na inscenizację teatralną w ramach ”Szansonady”, odbywający się w Szkole Podstawowej w Lechowie

Wraz z nauczycielkami Anną Kromą i Danutą Jóźwik przygotowałam inscenizację pod tytułem: ”O tym jak eremici przepędzili wieźmy i dawne bogi z Łyśćca”. Sukcesem zakończył się występ uczniów Gimnazjum w Bielinach przedstawiających taniec stylizowany na obrzęd pogański: o miejsce kultu rywalizują ze sobą kapłanki bogów pogańskich. Zaprojektowana

i stworzona przeze mnie scenografia wzbogaciła i uświetniła program artystyczny.

Zespół „Energy” zajął I miejsce i otrzymał nagrodę specjalną.


Konkurs „Projektuj dla Donau”-18.12.2004r.

Konkurs polegał na zaprojektowaniu okładki zeszytu w formacie A4 w dowolnej technice plastycznej. Efektem mojej współpracy z uczniami, było opracowanie ciekawych, twórczych i nowatorskich projektów. Uczniowie zarówno szkoły podstawowej jak i gimnazjum wykonując prace mogli sami decydować, jaką okładkę będzie posiadał ich zeszyt. Prace zostały zaprezentowane na stronach internetowych organizatora konkursu(www.donau.pl).

Konkurs na plakat pod patronatem Posła na Sejm RP Józefa Szczepańczyka

pod hasłem „Nie! Dla przestępczości w szkole”

Celem konkursu było zainteresowanie młodzieży szkół gimnazjalnych problematyką bezpieczeństwa w szkole. Uczniowie wykonali prace plastyczne w formie plakatów, przestrzegające przed niebezpieczeństwem zarówno dzieci, jak i dorosłych. Prace zostały wyeksponowane na ścianach galerii gimnazjum.

Konkurs plastyczny w ramach III Edycji Konkursu „Plomba”.

Tegoroczna edycja ogólnopolskiego konkursu pod hasłem „Plomba-symbol bezpieczeństwa” miał na celu promowanie wiedzy na temat głównych zasad bezpieczeństwa. Zadanie konkursowe polegało na zaprojektowaniu pracy plastycznej wykorzystującej plomby bezpieczeństwa z butli gazowych” Gaspolu”. Uczniowie wykonali wspólnie pracę w formie plakatu, przesłaną do siedziby organizatora.


Ogólnopolski konkurs plastyczny „Plastyczne Bajania”.

Celem konkursu było wykonanie ilustracji do bajek znanych i lubianych, a także do baśni wymyślonej, ponieważ w bajkach przedstawiane są ideały sprawiedliwości, zachowany jest porządek moralny i wzorzec kulturowy. Powstało wiele interesujących ilustracji, które zostaną zamieszczone w książce wydanej z okazji Światowego Dnia Bajki.


III Wojewódzki Konkurs Polonistyczny-Kategoria Plastyczna.

Dnia 19.11.2005roku w Podzamczu Chęcińskim odbywał się konkurs polonistyczny o tematyce związanej z Górami Świętokrzyskimi. Efektem mojej współpracy nauczycielką języka polskiego Marią Kałużą oraz uczennicą Klaudią Lisowską było opracowanie ciekawej pracy malarskiej przedstawiającej gołoborze, która otrzymała wyróżnienie w kategorii plastycznej.


Konkurs plastyczno-literacki „Świętokrzyskie Milenium”

Dnia 08.01.2006roku wspólnie z panią Joanną Domańską zorganizowałyśmy konkurs plastyczny oparty na znajomości legend świętokrzyskich. Uczniowie reprezentujący poszczególne klasy gimnazjum wykonali ciekawe prace plastyczne, które zostały zaprezentowane na ścianach galerii.

 

obraz nr 3 - mini obraz nr 4 - mini

 

 

 

 

 

Do ostatnich sukcesów „Koła plastyczno-scenograficznego” należą:

- I miejsce oraz wyróżnienie w konkursie„Bezrobotni są wśród nas” zdobyte przez Klaudię Lisowską, Aleksandrę Pawłowską oraz Mateusza Majczaka

- I miejsce oraz wyróżnienia w wojewódzkim konkursie zorganizowanym przez Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach pt: „O Wyspiańskim głosem, barwą, gestem” zdobyte przez Klaudię Lisowską i Ewę Grzegorczyk.
Działania integrujące młodzież

W kwietniu 2005 roku młodzież naszego gimnazjum wzięła udział w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego i Filantropii w Kielcach pod nazwą: „Nie spędzaj czasu na ulicy”, mającym na celu zachęcenie młodzieży do organizowania wolnego czasu w sposób świadomy oraz do zagospodarowania miejsc wspólnych spotkań. Z inicjatywy uczniów powstał projekt zatytułowany: „Dolina Muminków”. Realizację projektu rozpoczęto dnia 16 maja 2005r. Liderem grupy i pomysłodawcą został uczeń – Robert Lasek, ja natomiast koordynowałam wszystkie prace od momentu wykonania plastycznych projektów „ Doliny”, poprzez prace remontowe, aż do ukończenia i uroczystego otwarcia.

 

obraz nr 5 - mini
obraz nr 6 - mini

 

 

Zrealizowany projekt zyskał aprobatę uczniów - którzy mogą spędzać czas w miłej atmosferze, nauczycieli, rodziców, władz samorządowych, a także całej społeczności lokalnej, dzięki czemu po raz kolejny udało się złamać stereotyp bierności wśród młodzieży.

obraz nr 7 - mini
obraz nr 8 - mini

 

 

W wyniku kilkutygodniowej pracy powstało przyjazne miejsce spędzania czasu w szkole oraz integracja kilkunastoosobowego zespołu realizatorów. Rezultatem tej pracy jest całkowita zmiana wyglądu "Doliny Muminków". W trakcie realizacji projektu pomalowano sufit, ściany i lamperie, ozdabiając je m.in. wizerunkami postaci znanych z książek o muminkach T. Jansson. Zainstalowano również nowe ławki, powstała strona internetowa: dolina-muminkow.fm.interia.pl/index.html, stworzona w całości przez uczniów realizujących projekt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Odwiedziny od 06.12.2007
             002300


 
 


Październik 2017
Nie Pon Wto Śro Czw Pią Sob
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Zespół Szkół Samorzadowych w Bielinach :: © 2007 made by kOmpUterY Kielce & mAxDeSigN Kielce