Projekty


Projekty

Projekty edukacyjne w roku szkolnym 2015/2016

 

Projekt "Stop dyskryminacji – razem mamy siłę". Projekt ma na celu kształtowanie świadomości, zrozumienia i mobilizację  do podejmowania działań zwalczających dyskryminacje w społecznościach lokalnych i internetowych.


 
Projekt „Bieliny przeciw przemocy” - współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE”.
   Projekt „Recipes” w ramach programu E-twinning - dotyczący współpracy międzynarodowej pomiędzy nastolatkami z różnych szkół na świecie.
   

Projekty edukacyjne w roku szkolnym 2014/2015

 

Projekt "Mania grania, czyli wakacyjne spotkania z muzyką" w ramach LPG dla młodzieży „Mania Działania”

 

Pilotażowy, innowacyjny projekt pn. Szkolne Inkubatory Dwujęzyczności! - Uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w pilotażowym, innowacyjnym projekcie pn. Szkolne Inkubatory Dwujęzyczności! Głównym zadaniem szkół, które zgłosiły się do udziału w projekcie było przygotowanie i realizacja inicjatyw dwujęzycznych.

 

Projekt "Szkoła Współpracy" - Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”.  Jest to ogólnopolski, systemowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej, realizowany w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej.

  Projekt edukacyjny - „Hallo, Servus, Grüezi – co warto wiedzieć o krajach niemieckojęzycznych
  Projekt edukacyjny -  "Na tropie tajemnic bielińkiego zakątka" - Przedmiotem jest prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu pn. „Na tropie tajemnic bielińskiego zakątka”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, realizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Bielin. 
   
   

Projekty edukacyjne w roku szkolnym 2013/2014

   Projekt "Szkoła w Ruchu" - Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bielinach przyłączyło się do Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej „Ćwiczyć każdy może” organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu.
  Projekt ,,Śladami naszego patrona św. Jana Pawła II”.
   
   
   

Projekty edukacyjne w roku szkolnym 2012/2013

. Projekt "Moja szkoła - mój drugi dom" 

„Meine Schule – Mein zweites Zuhause”

  Projekt "Na własne konto" - Program edukacji ekonomicznej młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich.
  Projekt "Kreatywny uczeń XXI wieku" - Celem projektu „Kreatywny uczeń XXI wieku” jest rozwinięcie kompetencji społecznych w zakresie kooperatywności, komunikatywności i kreatywności u 288 uczniów z 12 szkół podstawowych z terenów wiejskich województwa świętokrzyskiego i 288 uczniów z 12 gimnazjów z terenów wiejskich województwa świętokrzyskiego.
 
Projekty edukacyjne w roku szkolnym 2012/2013
   
   Projekt - "150 rocznica Powstania Styczniowego" - Marzena Chruściel
   

Projekty edukacyjne w roku szkolnym 2011/2012

 

Projekt - "Gmina Bieliny atrakcyjna turystycznie" - Beata Krawczyk

 

Projekt - "Deutsch ist mein Plus" - dlaczego warto uczyć się języka niemieckiego - Aneta Banakiewicz

 

Projekt - "Motyw domu i bezdemności w literaturze i sztuce" - Edyta góra i Joanna Domańska

 

Projekt - "Kwasy wokół nas" - Anna Matałowska

 

Projekt - "Książka się rozwija" - Renata Głazowska - Tosnowiec

 

Projekt edukacyjny - "Czytam, Umiem, Rozumiem"

 

Edukacyjny projekt gimnazjalny - "Uczeń w wirtualnym świecie" 

Pozostałe projekty w naszym gimnazjum

 

Projekt gimnazjalny - "Berlin wczoraj i dziś"


 


Youngster - angielski twoją szansą - Od września 2010 roku Gimnazjum w Bielinach uczestniczy w programie Youngster - angielski twoją szansą. Jest to program pod nadzorem Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej i wydawnictwa Macmillan. Beneficjentami projektu są uczniowie klas trzecich gimnazjum, którzy chcą doskonalić swoje kompetencje w zakresie nauki języka angielskiego.  W okresie od września 2010r do maja 2011r każda grupa ma do zrealizowania 90 godzin zajęć.

 
obraz nr 6

Projekt "Das Bild der Anderen" . Celem projektu jest motywowanie uczniów, już od pierwszych lekcji do komunikowania się z kolegami z innych krajów. Młodzież pisze do siebie listy w języku niemieckim i wysyła je drogą elektroniczną w formie e-mail. Plusem całego przedsięwzięcia jest to, że: uczniowie są w tym samym wieku i na tym samym poziomie nauki, co daje im więcej odwagi i śmiałości, zanika bariera językowa, a zwiększa się motywacja do nauki języków obcych, uczniowie wzmacniają sprawność czytania i pisania, poznają nowe słownictwo, ćwiczą struktury gramatyczne a przede wszystkim dzieci komunikują się w języku niemieckim. Komunikacja ta jest „prawdziwa", gdyż każdemu uczniowi przydzielony zostaje partner z innego kraju.
  Szkółka językowa Hello-hallo
obraz nr 0 - mini
Szkoły Jagiellońskie -Projekt "Szkoły Jagiellońskie" skierowany był do szkół z województw: małopolskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego. Miał na celu wsparcie szkół w identyfikacji własnych mocnych i słabych stron, a następnie miał pomóc w podjęciu zdecydowanych działań, które miały poprawić jakość pracy i zwiększyć szanse edukacyjne uczniów. Oferowane wsparcie było pomyślane jako inspiracja do działania i nazwane "projektami inicjującymi", ich celem było uruchomienie programu rozwoju, a także zapewnienie możliwie najlepszych podstaw do jego kontynuacji i zwiększenie szansy wypracowania trwałych rezultatów.
 
obraz nr 2 - mini
Świętokrzyska Kuźnia Pomysłów - Celem tego przedsięwzięcia było wspieranie rozwoju ucznia, jego umiejętności poznawczych i takich, które będą przydatne w szybko zmieniającej się rzeczywistości.


obraz nr 3 - mini

Akademia Przedsiębiorczego Obywatela -  Wyrównanie szans uczniów w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji obywatelskiej ukierunkowanej na rozwój postawy przedsiębiorczości.
 
obraz nr 4 - mini
Projekt "E-Szkoła szansą dla każdego ucznia"  - Zajęcia są realizowane w ramach Projektu "e-Szkoła szansą dla każdego ucznia" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1. "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych"  
 
obraz nr 5 - mini
 Projekt FENIKS – długofalowy program odbudowy, popularyzacji i wspomagania fizyki w szkołach w celu rozwijania podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, matematycznych i informatycznych uczniów.

 
 

   

Zespół Szkół Samorządowych w Bielinach, ul. Partyzantów 17, 26-004 Bieliny, woj. świętokrzyskie,

tel.: +48 413025060, fax: +48 413026157, email:gimbieliny@wp.pl, http://www.zespol-szkol-bieliny.pl,

Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych - Irena Bąk 


Odwiedziny od 06.12.2007
             0027633


 
 


Kwiecień 2019
Nie Pon Wto Śro Czw Pią Sob
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Zespół Szkół Samorzadowych w Bielinach :: © 2007 made by kOmpUterY Kielce & mAxDeSigN Kielce