Nasza szkoła


Dokumenty
Nauczyciele
Kronika gimnazjumNasza szkoła

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bielinach

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bielinach wchodzi w skład Zespołu Szkół Samorządowych w Bielinach. Do szkoły uczęszczają uczniowie z obwodu Gminy Bieliny

Szkoła posiada nowoczesną bazę; dydaktyczną (pracownie przedmiotowe  z dostępem do Internetu wyposażone w tablice interaktywne  i rzutniki multimedialne,  pracownie informatyczne, bibliotekę z czytelnią) oraz sportową (salę gimnastyczną, kompleks sportowy „Orlik”, kort tenisowy, stadion sportowy  i skatepark).

Gimnazjum wyróżnia się bogatą ofertą zajęć edukacyjnych dla uczniów: koła zainteresowań, zajęcia przygotowujące do egzaminu zewnętrznego, zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze, rewalidacyjne i zajęcia sportowe. Przy szkole działa Uczniowski Klub Sportowy, w którym uczniowie mogą rozwijać swoje pasje sportowe: piłka nożna, piłka siatkowa, lekka atletyka oraz inne  gry zespołowe. Na terenie szkoły działa Szkółka Kolarska, Świętokrzyska Akademia Młodego Piłkarza „Gool”, Świętokrzyska Liga Mocy”. Ponadto uczniowie gimnazjum uczestniczą w treningach i meczach klubu sportowego „Nidzianka” i zajęciach taneczno – ruchowych.

Dużą popularnością cieszą się zajęcia artystyczne. W szkole działa  zespół wokalno – instrumentalny „Chichoty”, koło plastyczno – scenograficzne „Kuźnia talentów”, zespół taneczny. W ramach tych zajęć uczniowie rozwijają zdolności i umiejętności artystyczne zdobywając nagrody i wyróżnienia. Międzynarodowy Konkurs Plastyczny organizowany przez Dziecięcą Fundację Artystyczną Tilma (diamentowy dyplom), Harcerski Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej (Złote i Srebrne Jodły), Międzynarodowy Festiwal Kolęd i Pastorałek w Będzinie (laureaci),Festiwale i konkursy wojewódzkie i powiatowe(nagrody i wyróżnienia).

Odbywają się również zajęcia w ramach projektów edukacyjnych: projekt Comenius Regio „Szkolne Centrum Aktywności Cultura Cafe” (projekt– współpracy polsko fińskiej) „Szkoła współpracy”, „Kreatywny Uczeń XXI wieku”, „Na własne konto”, „Na tropie tajemnic bielińskiego zakątka”, „Stop dyskryminacji. Razem mamy siłę”, „Samorządy mają głos”, „Szkoła demokracji”, "Innowacyjny Program Nauczania Fizyki dla Uczniów Gimnazjum", „Świętokrzyski System Wspierania Talentów – Fascynujący Świat Nauki”.

W szkole aktywnie działa wolontariat, angażując się w wiele działań: „Szlachetna Paczka”, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” „Góra grosza”, „Podziel się posiłkiem”, zbiórki żywności.

Szkoła współpracuje instytucjami i organizacjami pozarządowymi: Amnesty International (coroczna organizacja akcji pisania listów w obronie więźniów sumienia), Polski Komitet do spraw UNESCO, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach, Towarzystwo Przyjaciół Bielin, Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich.

Od wielu lat uczniowie odnoszą sukcesy w szeregu konkursach i olimpiadach na szczeblu powiatowym wojewódzkim, ogólnopolskim ; Świętokrzyski Turniej Innowacji i Kreatywności „STiK” (dwukrotni zwycięzcy), Mini Olimpiada z języka angielskiego (laureat), Olimpiada Wiedzy Ekologicznej (finaliści i laureat), ogólnopolski konkurs „Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego w latach 1887 - 1922. O Niepodległość i Granice Rzeczypospolitej" (laureat i finaliści), finaliści i laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych.

Sukcesy te przekładają się na dużą liczbę uczniów, którzy otrzymują stypendia z Funduszu Stypendialnego im. Księdza Rektora Karola Teligi (corocznie 8 uczniów) oraz Regionalnego Programu Stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego (corocznie 7-9 uczniów).

W szkole aktywnie działa Samorząd Uczniowski organizując wraz z opiekunami akademie, uroczystości szkolne i środowiskowe, tydzień kultury języka polskiego, debaty oksfordzkie, bal gimnazjalny. Współtworzy gazetkę szkolną „Żaczek”.

Szkoła jest organizatorem konkursów na szczeble powiatowym: Powiatowe Konfrontacje Historyczne im. Kazimierza Sabbata, Konkurs Piosenki Obcojęzycznej „Strawberry Song”, Świętokrzyska Liga Mocy”. W gimnazjum organizowane są edukacyjne i profilaktyczne spotkania z pedagogiem szkolnym, przedstawicielami Policji, przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości (sędzia Anna Maria Wesołowska). W ramach projektu „Bieliny przeciw przemocy” organizujemy  warsztaty dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Prowadzona jest edukacja prozdrowotna i ekologiczna. Dla uczniów klas trzecich prowadzone są zajęcia z doradztwa zawodowego oraz prezentacje szkół ponadgimnazjalnych z powiatu kieleckiego, będące pomocą w wyborze szkoły. Uczniowie uczestniczą w Targach Edukacyjnych.

Szkoła aktywnie uczestniczy w życiu środowiska lokalnego, między innymi poprzez udział w uroczystościach rocznicowych (Narodowe Święto Niepodległości, Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja) i okolicznościowych (Dzień Kultury i Tradycji Gminy Bieliny, Dzień Świętokrzyskiej Truskawki, Dożynki Gminne). Cyklicznie organizujemy spotkania integracyjne uczniów , rodziców i nauczycieli (rajdy piesze, spotkania okolicznościowe, bal gimnazjalny). Uczniowie, rodzice i nauczyciele współtworzą spektakl teatralny dla środowiska lokalnego wystawiając Jasełka.

Udział młodzieży w wyżej wymienionych działaniach wpływa na ich wrażliwość, integruje społeczność szkolną i lokalną. Wprowadza młodzież w tradycję kultury narodowej i jej dziedzictwo, wyposaża w system wartości, umiejętności i wiedzy oraz uczy takiego organizowania wolnego czasu, które służy wielostronnemu rozwojowi ich osobowości.

 


Odwiedziny od 06.12.2007
             0027639


 
 


Kwiecień 2019
Nie Pon Wto Śro Czw Pią Sob
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Zespół Szkół Samorzadowych w Bielinach :: © 2007 made by kOmpUterY Kielce & mAxDeSigN Kielce